czwartek, 13 majaTelewizja informacyjna Wrocław / Polska

Platforma Obywatelska podjęła stanowisko w sprawie aborcji

Zarząd Platformy Obywatelskiej podjął decyzję w sprawie aborcji. PO poinformowała, że poprze aborcję do 12 tygodnia ciąży przy spełnieniu określonych przesłanek. Jednocześnie w tej sprawie nie będzie dyscypliny partyjnej podczas głosowania więc każdy z posłów będzie mógł zagłosować zgodnie ze swoim sumieniem. Borys Budka zapowiedział, że w sprawach światopoglądowych w PO nigdy nie będzie dyscypliny partyjnej podczas głosowania nad ustawami.

Wczoraj zarząd Platformy Obywatelskiej podjął stanowisko dotyczące kierunku, w którym będziemy dążyć po uzyskaniu w przyszłym parlamencie przez ugrupowania prodemokratyczne, proobywatelskie, większości. Uważamy, że państwo powinno szczególną wagę przywiązywać do opieki polskich kobiet. Jesteśmy zdania, że kobieta musi czuć się bezpiecznie, a państwo powinno gwarantować kompleksową opiekę, by kobieta mogła świadomie i bezpiecznie podejmować decyzję o swojej przyszłości, w tym o macierzyństwie

Borys Budka

Kobiety muszą mieć prawo do decydowania o własnym szczęściu i życiu. Dlatego stajemy dziś po ich stronie. Po stronie cywilizacji szacunku do drugiego człowieka i wiary w niego. Cieszę się, że mogłem dziś o tym powiedzieć.

Borys Budka

Platforma Obywatelska proponuję także wprowadzenie tzw. Pakietu Praw Kobiet który by umożliwiał dostęp do edukacji seksualnej, bezpłatny dostęp do recepty do antykoncepcji awaryjnej, finansowanie badań prenatalnych, wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, bezpłatny dostęp do metody in vitro.

PiS przez ostatnie lata konsekwentnie odbierał Polkom godność i poczucie bezpieczeństwa, zabierając in vitro czy antykoncepcję awaryjną. Dziś proponujemy podstawowe zapewnienie praw kobietom. Nazwaliśmy je Pakiet Praw Kobiet.

Agnieszka Pomaska