Broń atomowa przy granicy z Polską? To efekt nowej konstytucji Białorusi. Komunikat MSZ

Reżim Aleksandra Łukaszenki przeprowadził na Białorusi referendum które miało zatwierdzić wprowadzenie nowej konstytucji tego kraju i tak też się stało. Za jej przyjęciem było 65,2 proc. osób biorących udział w głosowaniu. Nowa konstytucja zezwala na rozmieszczenie rakiet z bombami atomowymi na terytorium kraju tuż przy wschodniej granicy z Polską.

Aktualnie Białoruś nie ma na swoim terytorium głowic nuklearnych. 800 sztuk które się na terytorium tego kraju znajdowało zostało przekazane Rosji w 1996 roku po rozpadzie ZSRR.

Pełna treść komunikatu skierowanego do władz Białoruski i Aleksandra Łukaszenki:

Polska nie uznaje wyników tzw. referendum konstytucyjnego przeprowadzonego 27 lutego na Białorusi. Referendum ogłoszone zostało nielegalnie przez A. Łukaszenkę, sprawującego władzę w wyniku sfałszowanych wyborów. Przeprowadzone zostało w sposób poważnie naruszający podstawowe zasady demokracji, w warunkach bezprecedensowych brutalnych represji wobec narodu  białoruskiego.

Wbrew apelom Białorusinów oraz społeczności międzynarodowej władze w Mińsku nie podjęły próby rozwiązania kryzysu politycznego poprzez dialog z całym białoruskim społeczeństwem. Zamiast tego przy pomocy brutalnej siły postanowiły za wszelką cenę utrzymać się przy władzy. Liczba więźniów politycznych przekroczyła już 1000 i nadal rośnie, zlikwidowane zostały wolne media oraz organizacje broniące praw człowieka. Obywatele Białorusi pozbawieni są możliwości swobodnego wyrażania opinii i demonstrowania poglądów. Tylko w dniu tzw. referendum za udział w protestach aresztowanych zostało kolejnych 800 osób.

Przedstawiony projekt nowej konstytucji został Białorusinom narzucony przez zdyskredytowaną władzę. Jedynym celem tego dokumentu jest utrzymanie dominacji przez obecną władzę oraz pogłębienie zależności politycznej, wojskowej i ekonomicznej od Federacji Rosyjskiej. 

Tzw. referendum zostało zorganizowane mimo, że od 24 lutego  trwa barbarzyńska inwazja wojskowa Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, w której strona białoruska aktywnie wspiera agresora zarówno wojskowo, jak i werbalnie, powielając rosyjską propagandę wojenną. 

Polska wzywa władze Białorusi do natychmiastowego zaprzestania uczestnictwa w rosyjskiej agresji na Ukrainę, wycofania wszystkich wojsk rosyjskich z terenu Białorusi, wypuszczenia wszystkich więźniów politycznych, anulowania wyników tzw. referendum konstytucyjnego oraz zorganizowania nowych wolnych i sprawiedliwych wyborów prezydenckich z udziałem wszystkich kandydatów.

Jednocześnie deklarujemy, że razem z całym narodem białoruskim, będziemy działać na rzecz wolnej, silnej, demokratycznej i suwerennej Białorusi, prowadzącej dobrosąsiedzką politykę i przestrzegającej prawa międzynarodowego.

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ

Koniec treści komunikatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.