czwartek, 13 majaTelewizja informacyjna Wrocław / Polska

Droższe parkowanie we Wrocławiu już od dzisiaj

Rada Miejska Wrocławia podnosi ceny za parkowanie w mieście. Od 1 marca 2021 roku kierowcy zapłacą więcej za parkowanie w centrum miasta. Wrocławska strefa płatnego parkowania liczy sobie 4000 miejsc parkingowych i jest mniejsza o połowę od tego typu stref w takich miastach jak Szczecin, Poznań a od strefy w Krakowie nawet aż 4 krotnie.

Strefy A i B zostają przekształcone w „Śródmiejską Strefę Parkowania”, opłaty w strefie będą pobierane przez cały tydzień w godzinach od 9:00 do 20:00.

Cennik parkowania w „śródmiejskiej strefie parkowania” obszar A:

7,00 zł za pierwszą godzinę postoju
7,30 zł za drugą godzinę postoju
7,70 zł za trzecią godzinę postoju
7,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju

Cennik parkowania w „śródmiejskiej strefie parkowania” obszar B:

5,00 zł za pierwszą godzinę postoju
5,20 zł za drugą godzinę postoju
5,50 zł za trzecią godzinę postoju
5,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju

W strefie C obowiązuje płatne parkowanie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00. W tej strefie ceny pozostają bez zmian.

Cennik parkowania w strefie C:

3,00 zł za pierwszą godzinę postoju
3,10 zł za drugą godzinę postoju
3,30 zł za trzecią godzinę postoju
3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju

Opłaty dodatkowe, kary i mandaty:

 • 70 zł – za przekroczenie opłaconego czasu postoju pojazdu samochodowego w obszarze A i B. Jeżeli w ciągu 7 dni od wystawienia zawiadomienia kierowca ureguluje opłatę to zostanie ona obniżona o 30 zł.
 • 80 zł – za przekroczenie opłaconego czasu postoju w strefie C. W przypadku uregulowania kary do 7 dni, zostanie ona obniżona o 40 zł.
 • 200 zł – za całkowite nieopłacenie postoju. Kara zostanie obniżona o 100 zł jeżeli zapominalski opłaci ją w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia.

Abonamenty:

Abonamenty nie będą wydawane w obszarze A śródmiejskiej strefy płatnego parkowania (podobnie jak do tej pory, tylko zameldowani mieszkańcy i niepełnosprawni pracujący w strefie będą mieli prawo do zakupu abonamentu w strefie A). Pojawi się natomiast możliwość wykupienia abonamentu w obszarze B:

 • na 1 miesiąc – 400 zł,
 • na pół roku – 2000 zł,
 • na rok – 4000 zł.

Zmianie ulegną ceny abonamentów w strefie płatnego parkowania (obecna strefa C):

 • na 1 miesiąc – 200 zł (obecnie 160 zł),
 • na pół roku – 1000 zł (obecnie 800 zł),
 • na rok – 2000 zł (obecnie 1600 zł).

Ceny abonamentów dla pojazdów niskoemisyjnych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania zostaną zróżnicowane, w zależności od obszaru.

W obszarze A wyniosą:

 • na 1 miesiąc – 30 zł (obecnie 10 zł dla stref A i B),
 • na pół roku – 150 zł (obecnie 50 zł dla stref A i B),
 • na rok – 300 zł (obecnie 100 zł dla stref A i B),

W obszarze B wyniosą:

 • na 1 miesiąc – 10 zł (obecnie 10 zł dla stref A i B),
 • na pół roku – 50 zł (obecnie 50 zł dla stref A i B),
 • na rok – 100 zł (obecnie 100 zł dla stref A i B);

Opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę)

w strefie płatnego parkowania (obecna strefa C) wzrośnie z 460 zł do 700 zł. W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania zróżnicowana zostanie w zależności od obszaru:

 • w obszarze A za jeden miesiąc 1600 zł (obecnie 850 zł),
 • w obszarze B za jeden miesiąc 1200 zł (obecnie 850 zł).

Abonamenty na okaziciela

przeznaczone m.in. dla służb miejskich będą droższe w ścisłym centrum miasta oraz tańsze w obecnej strefie C.

W obszarach A i B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania Ich ceny wyniosą:

 • za 1 miesiąc – 200 zł (obecnie 160 zł dla stref A, B i C),
 • za pół roku – 1000 zł (obecnie 800 zł dla stref A, B i C),
 • za rok – 2000 zł (obecnie 1600 zł dla stref A, B i C).

W strefie płatnego parkowania (obecna strefa C):

 • za 1 miesiąc – 100 zł (obecnie 160 zł dla stref A, B i C),
 • za pół roku – 500 zł (obecnie 800 zł dla stref A, B i C),
 • za rok – 1000 zł (obecnie 1600 zł dla stref A, B i C).

Gdzie kupić abonament:

Formalności związane z zakupem abonamentów realizowane są w Biurze Obsługi Interesanta ZDiUM, które jest czynne:

 • pon., wt., czw., pt.: czynne w godz. 8:30 – 14 :00
 • w środy: czynne w godz. 8:30 – 17:00
 • kasa jest nieczynna do odwołania z uwagi na gotówkowy obrót transakcji,
 • zakup osobisty abonamentów wymaga przedpłaty na rachunek: PKO BP SA 81 1020 5226 0000 6402 0416 7193 przed wizytą w biurze obsługi.

W momencie odbioru abonamentu opłata musi być zaksięgowana (w zależności od banku trwa to do 2 dni).
Potwierdzenie zaksięgowania można uzyskać pod tel. 71 376 08 28.

Przerwa techniczna w wydawaniu abonamentów (dezynfekcja) obowiązuje w godzinach 12:00 – 12:20.

Abonamenty można również nabywać za pośrednictwem e-sklepu. Należy pamiętać, że weryfikacja danych meldunkowych mieszkańca trwa 2 do 3 dni.

Granice stref płatnego parkowania:

W granicach strefy płatnego parkowania znajduje się obecnie 276 parkomatów. Opłatę w parkomacie można uiścić bilonem, kartą płatniczą PayPass i PayWave oraz za pomocą BLIK.

W parkomacie można opłacić karę za brak opłaty lub przekroczenie czasu parkowania zbliżeniowo lub BLIKiem, oraz przedłużyć czas postoju skanując kod QR parkomat odczytuje numer rejestracyjny pojazdu, dzięki czemu użytkownik nie musi wprowadzać go ręcznie.

Każdy bilet jest przypisany do konkretnego pojazdu za pomocą personalizacji, nadruku numeru rejestracyjnego na bilecie.

Strefy płatnego parkowania we Wrocławiu

Granicę strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony:

1) Mostem Mieszczańskim (bez obszaru mostu);
2) ul. Dubois (wraz z obszarem ulicy) od Mostu Mieszczańskiego do ul. Kurkowej;
3) ul. Kurkową (wraz z obszarem ulicy) od ul. Dubois do ul. Składowej;
4) ul. Składową (wraz z obszarem ulicy);
5) łącznikiem ul. Składowej z ul. Kurkową (wraz z obszarem łącznika);
6) ul. Kurkową (wraz z obszarem ulicy) od łącznika ul. Składowej z ul. Kurkową
do ul. Łowieckiej;
7) ul. Łowiecką (wraz z obszarem ulicy);
8) ul. Reymonta (wraz z obszarem ulicy) od ul. Łowieckiej do Mostu Osobowickiego;
9) Kanałem Miejskim od Mostu Osobowickiego do Mostów Warszawskich;
10) ul. Wyszyńskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Jedności Narodowej do ul. Damrota;
11) ul. Damrota (wraz z obszarem ulicy) od ul. Wyszyńskiego do ul. Lompy;
12) ul. Lompy (wraz z obszarem ulicy) od ul. Damrota do ul. Daszyńskiego;
13) ul. Daszyńskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Lompy do ul. Prusa;
14) ul. Prusa (wraz z obszarem ulicy) sięgaczem od nr 81 do nr 97;
15) ul. Reja (wraz z obszarem ulicy) od sięgacza ul. Prusa od nr 81 do nr 97 do ul. Walecznych;
16) ul. Walecznych (wraz z obszarem ulicy) od ul. Reja do ul. Piastowskiej;
17) ul. Piastowską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Walecznych do ul. Gdańskiej;
18) ul. Gdańską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Piastowskiej do ul. Sopockiej;
19) ul. Sopocką (wraz z obszarem ulicy) od ul. Gdańskiej do ul. Liskego;
20) ul. Liskego (wraz z obszarem ulicy);
21) ul. Grunwaldzką (wraz z obszarem ulicy) od ul. Liskego do Mostu Szczytnickiego;
22) Mostem Szczytnickim (wraz z obszarem mostu);
23) al. Kochanowskiego (wraz z obszarem ulicy) od Mostu Szczytnickiego do ul. Kopernika;
24) ul. Kopernika (wraz z obszarem ulicy) od al. Kochanowskiego do ul. Wróblewskiego;
25) ul. Wróblewskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Kopernika do ul. Wystawowej;
26) ul. Wajdy (wraz z obszarem ulicy) od ul. Wystawowej do Mostu Zwierzynieckiego;
27) Mostem Zwierzynieckim (wraz z obszarem mostu);
28) północnym nabrzeżem kanału Odry od Mostu Zwierzynieckiego do Mostu Pokoju;
29) Mostem Pokoju (wraz z obszarem mostu);
30) południowym nabrzeżem kanału Odry od Mostu Pokoju do Kładki Zwierzynieckiej;
31) Kładką Zwierzyniecką (bez obszaru kładki);
32) ul. Na Grobli (wraz z obszarem ulicy) od Kładki Zwierzynieckiej do ul. Szybkiej;
33) ul. Szybką (wraz z obszarem ulicy);
34) ul. Traugutta (wraz z obszarem ulicy) od ul. Szybkiej do ul. Kościuszki;
35) ul. Kościuszki (wraz z obszarem ulicy) od ul. Traugutta do ul. Chudoby;
36) ul. Chudoby (wraz z obszarem ulicy);
37) ul. Brzeską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Chudoby do ul. Świstackiego;
38) linią prostą łączącą skrzyżowanie ulic Brzeska-Świstackiego z ul. Prądzyńskiego;
39) ul. Prądzyńskiego (wraz z obszarem ulicy) do ul. Kościuszki;
40) ul. Kościuszki (wraz z obszarem ulicy) od ul. Prądzyńskiego do ul. Pułaskiego;
41) ul. Pułaskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Kościuszki do ul. Hubskiej;
42) ul. Hubską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Pułaskiego do ul. Bocznej;
43) ul. Boczną (wraz z obszarem ulicy);
44) linią prostą łączącą ul. Boczną z ul. Paczkowską;
45) ul. Paczkowską (wraz z obszarem ulicy);
46) wysięgnikiem ul. Jesionowej (wraz z obszarem wysięgnika);
47) ul. Piękną (wraz z obszarem ulicy) od wysięgnika ul. Jesionowej do ul. Bardzkiej;
48) ul. Bardzką (wraz z obszarem ulicy) od ul. Pięknej do ul. Kamiennej;
49) ul. Kamienną (wraz z obszarem ulicy) od ul. Bardzkiej do ul. Drukarskiej;
50) ul. Drukarską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Kamiennej do ul. Sztabowej;
51) ul. Sztabową (wraz z obszarem ulicy) od ul. Drukarskiej do al. Wiśniowej;
52) al. Wiśniową (wraz z obszarem ulicy) od sięgacza przy budynkach z numerem 36
do ul. Powstańców Śląskich;
53) al. Hallera (wraz z obszarem ulicy) od ul. Powstańców Śląskich do ul. Gajowickiej;
54) ul. Gajowicką (wraz z obszarem ulicy) od al. Hallera do ul. Zaporoskiej;
55) ul. Zaporoską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Gajowickiej do nasypu kolejowego;
56) nasypem kolejowym od ul. Zaporoskiej do ul. Tęczowej;
57) ul. Tęczową (wraz z obszarem ulicy) od nasypu kolejowego do ul. Kolejowej;
58) linią prostą łączącą skrzyżowanie ulic Tęczowa-Kolejowa ze skrzyżowaniem ulic Robotnicza-Nabycińska;
59) ul. Nabycińską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Robotniczej do ul. Braniborskiej;
60) ul. Braniborską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Nabycińskiej do ul. Strzegomskiej;
61) ul. Strzegomską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Braniborskiej do ul. Stacyjnej;
62) ul. Stacyjną (wraz z obszarem ulicy);
63) ul. Zachodnią (wraz z obszarem ulicy);
64) ul. Sikorskiego (wraz z obszarem ulicy);
65) ul. Podwale (wraz z obszarem ulicy) od ul. Sikorskiego do Mostu Sikorskiego;
66) Mostem Sikorskiego (bez obszaru mostu);
67) Fosą Miejską od Mostu Sikorskiego do al. Słowackiego;
68) al. Słowackiego (wraz z obszarem ulicy) od Fosy Miejskiej do pl. Powstańców Warszawy;
69) pl. Powstańców Warszawy (wraz z obszarem placu) od al. Słowackiego do Mostu Pokoju;
70) Mostem Pokoju (wraz z obszarem mostu);
71) ul. Wyszyńskiego (wraz z obszarem ulicy) od Mostu Pokoju do ul. Sienkiewicza;
72) ul. Sienkiewicza (wraz z obszarem ulicy) od ul. Wyszyńskiego do pl. Bema;
73) pl. Bema (bez obszaru placu);
74) północnym nabrzeżem kanału Odry od pl. Bema do Mostu Mieszczańskiego.

Granicę śródmiejskiej strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony:

1) Mostem Mieszczańskim (wraz z obszarem mostu);
2) północnym nabrzeżem kanału Odry od Mostu Mieszczańskiego do pl. Bema;
3) pl. Bema (wraz z obszarem placu);
4) ul. Sienkiewicza (bez obszaru ulicy) od pl. Bema do ul. Wyszyńskiego;
5) ul. Wyszyńskiego (bez obszaru ulicy) od ul. Sienkiewicza do Mostu Pokoju;
6) Mostem Pokoju (bez obszaru mostu);
7) pl. Powstańców Warszawy (bez obszaru placu) od Mostu Pokoju do al. Słowackiego;
8) al. Słowackiego (bez obszaru ulicy) od pl. Powstańców Warszawy do Fosy Miejskiej;
9) Fosą Miejską od al. Słowackiego do Mostu Sikorskiego;
10) Mostem Sikorskiego (wraz z obszarem mostu);
11) ul. Mostową (wraz z obszarem ulicy);
12) ul. Jagiełły (wraz z obszarem ulicy) od ul. Księcia Witolda do Mostu Mieszczańskiego.

Granicę obszaru A śródmiejskiej strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony:

1) ul. Grodzką (bez obszaru ulicy);
2) ul. Piaskową (bez obszaru ulicy);
3) ul. Świętej Katarzyny (bez obszaru ulicy);
4) ul. Błogosławionego Czesława (bez obszaru ulicy);
5) ul. Kazimierza Wielkiego (bez obszaru ulicy);
6) ul. Nowy Świat (bez obszaru ulicy).

Granice obszaru B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony granicą śródmiejskiej strefy płatnego parkowania określoną w pkt 2, z wyłączeniem obszaru A śródmiejskiej strefy płatnego parkowania określonym w pkt 2.1.